Een springplank voor
jonge en locale artiesten
Terbeschikkingstelling van locatie
voor alle vormen van artistieke doeleinden